MILAN DUBSKÝ
V sobotu 17. května odešel do novinářského a spisovatelského nebe novinář, básník a spisovatel Karel Aksamit. Dobrý, nadaný a skromný člověk, přítel a kamarád. Byl členem Unie českých spisovatelů a Syndikátu českých novinářů. Po desítky let vytvářel svým psaním pravdivou mozaiku všedních dnů života.
Karel Aksamit byl autor novinářských žánrů, zpráv, črt, fejetonů, básní a povídek. Byl také vtipným a pozorným recenzentem a literárním kritikem.

Jeho sociální cítění a celé jeho založení, postoje a vřazení v životě jej vždy stavělo do našeho šiku „obyčejných", „řadových" občanů, kteří každodenně ve fabrice, na poli, za stolem ve školní třídě, na kase supermarketu či fakturantky nebo písařky jsou rozsévači, pěstiteli a sklízeči vytvářených hodnot, aniž by dostávali spravedlivý, přiměřený podíl za svou práci. Sám jako dělník pera, později psacího stroje byl součástí tohoto seskupení.
V srdcích a myslích jeho blízkých, přátel a spolupracovníků zůstává dál, takže mu tam nahoru posíláme vzpomínky a nezapomnění.