JAN DAWIDKO

Orlické hory
barvami podzimu hýří,
vítr prohání se
po strništi,
kde v oblacích
honí se papíroví draci.

Spadané listí
pod nohama šustí,
herbáře plní se
suchými listy.