MILAN BLAHYNKA

Nerad nosím dřevo postřehů do lesa poznání, a tak jsem sice slíbil napsat pár řádek o pětidílné básnické skladbě 52 SLOK (vyd. Zdenka Brožová-Periskop, Hluboš, Praha 2014, edice Báseň na sobotu sv. 25), vydané před pěti lety anonymně a nyní jen s málem a nepatrných změn jako dílo, které napsal Petr Kukal,ale po dvou důkladných kladných recenzích Alexeje Mikuláška (o anonymním vydání psal v Obrysu-Kmeni v květnu 2010 a znovu nyní v LUKu), nemám chuť říkat zhruba totéž svými slovy.

K jemné analýze Mikuláškově mohl bych dodat jen pár drobností, že třeba puškinská strofa je vlastně obdoba anglického sonetu a že Nezval po 52 hořkých baladách napsal a opět pod jménem věčného studenta Roberta Davida vydal 100 sonetů, ne sice anglického členění, ale přece jen básní o stejném počtu spádných veršů, že Nezvalových 100 veršů je vlastně milostný příběh v sonetech namnoze blízkých puškinským strofám, takže v Kukalových 52 slokách je vedle sociální inspirace 52 hořkými baladami také nepřiznaná nenápadná tvarová inspirace 100 sonety Roberta Davida, a tím akcentovat, jak mnoho Nezval pro Kukala znamená…

Je tu však cosi, čeho se Alexej Mikulášek nedotkl a ani to není nějak důležité pro posouzení básnické hodnoty 52 slok. A to je místo 52 slok ve vývoji Petra Kukala. Dám ruku do ohně na to, že je to místo významné. Na 52 slokách si totiž Kukal vyzkoušel velkou šanci, kterou může skýtat originální působivý tvar díla významově, sémanticky modifikovatelný, aniž dílo, jež se jím inspiruje, bude jen epigonskou variací. Svými 52 slokami si Kukal vyzkoušel, jak odkázat ke známému úspěšnému dílu, a přece zůstat původní; že lze současně vzdát hold Mistru a předvést vlastní mistrovství. A protože se anonymním 52 slokám dostalo vlídného přijetí, zbudoval na témže principu svůj prozaický Deník muže ve středních letech, odpíchnutý jako trojitý krasobruslařský skok od dvou Deníků Vieweghových. Na 52 slokách si zkrátka Kukal ověřil produktivnost metody. Ověřovací zkouška dopadla víc než skvěle, vydala už Dílo, a tak osmělila k Deníku muže ve středních letech.