VÁCLAV PELCMAN

Kapitalismus s sebou přinesl „díky“ diktátu trhu nejen zisky, ale i boj o přežití. Vidíme, jak dnes a denně vznikají nové aktivity a záhy většina jich zase rychle zmizí. To musí být někde pláče a skřípění zubů!

 

Také nakladatelé a vydavatelé se musí nutně značně ohánět, aby je jiní nezahnali do kouta svou pružnější ediční politikou! Honba za zvučnými jmény autorů literárních děl, novými a zajímavými texty, úsilí dozvědět sepřání čtenářů atd., jsou jen částí jejich starostí. V období budování socialismu, kdy byla kulturní činnost centrálně ovlivňována, takovéto problémy nebyly. Nyní se mnohdy až plýtvá papírem a kapacitami tiskáren v honbě za okamžitým kasovním úspěchem. Na druhé straně často, zejména čeští autoři, bojují o své místo na slunci (hlavně ti „levicoví“).

Tak se dostala na svět i dílka Rudyarda Kiplinga ve sbírce nazvané POVÍDKY ZEDNÁŘSKÉ LÓŽE (nakladatelství Machart, 2014) – podle překladu Alexandra Fleischra z nakladatelství V. Petr (1930), s úpravami J. Velíška.

Z anglického originálu Debits and Credits vybrali ze 14 povídek jedenáct a z 19 básní dvě. Čtyři povídky zpracovávají příhody vyprávěné v rámci aktivit jedné zednářské lóže (autor se k svobodnému zednářství hlásil). Jinak jsou uvedeny povídky s různými náměty (biblické postavy – sv. Petr na nebesích), příhody ze života v Anglii za I. světové války, a jedna povídka ze života ve středověkém klášteře, a ta mne zaujala! Autor si možná ani neuvědomil, že její děj svědčí o škodlivosti náboženských dogmat. Opat kláštera zničí jakýsi prototyp mikroskopu, protože pod ním je vidět nový svět, jehož existence ještě nemohla být uznána, protože nebyla schválena nejvyššími církevními veličinami. Kněží a mniši vlastně zpomalovali kulturně vědecký rozvoj. Nebyli nositeli pokroku, když se příliš lišil od církevních dogmat. Zásluhu měli jen o šíření základních znalostí (ale i pokřivených), ale nedovolovali jejich revizi.

Kniha je důkazem, že se v edičních plánech často spoléhá na proslulost autorova jména, bez ohledu na kvalitu textu, a ta je, jak je i v knize uvedeno, přinejmenším problematická. Rozhodně značně zaostává za Knihami džunglí i Povídkami z hor a Kimem.