1. Otevření Nového divadla v Plzni. Jiné kamenné scény se přece naše zem po roce 89 nedočkala.

2. Premiéra Fantoma opery. Ano, je to „divadlo na divadle", ale právě proto i nejupřímnější z muzikálů. Skrz naskrz romantický, ale na nic si nehrající! Ačkoli v jeho základě odpočívá brakový román Gastona Lerouxe, tak výsledný výtažek vystihl notný kus reálné tragiky lidského života.
3. Film Tři bratři. Podle mého názoru jde o mistrně zhotovenou miniaturu a záměrný barvotisk, který však nepřekročil hranu kýče a stoprocentně vytěžil všech sedm múz.
IVO FENCL, spisovatel a publicista