JAROSLAV VÁŇA

V četných regionech České republiky žije mnoho skromných a pracovitých jedinců, kteří u počítače prosedí stovky hodin, aby svému kraji, vlastním nákladem, darovali dílo, které ho mnohdy významně obohatí. Takoví si zaslouží úctu, mnohdy i vyznamenání, které jim nikdo neudělí, protože pro širší veřejnost zůstávají neznámí, nedostupní.

Podobnou osobností je Vlasta Hlůzová, žijící a tvořící ve Šternberku, která se 5. 12. 2015 dožila osmdesátky. Její knihy se počítají na desítky. Jmenujme alespoň některé obsáhlejší publikace: Stopami šternberské historie, Prošli Šternberkem I, II., Osobnosti Šternberka, Ochotnické divadlo ve Šternberku, Šternberské ulice… atd.

Vlasta Hlůzová byla v minulosti vyznamenána Cenou města Šternberka za literaturu, kterou si zcela jistě zasloužila. Lze si jen přát, aby ve své práci ve zdraví pokračovala.