JAN VALNÝ

Za Miloslavem Ransdorfem

Nezesnul

Padl v boji

 

Stáh‘ palbu na sebe

Když docházely síly

Nám i jemu

 

Pod smogem teorémů

V metastázách slov

S pompou i bez obřadu

Mířících na hřbitov

 

Nebál se otloukat si bradu

 

Věděl jak nakřivo vše stojí

A začpak

Že pravda vláčná

Žádnou pravdou není

 

Ani tak třeskně teskně těsně

Před zatměním