FRANTIŠEK UHER

Úsvit

Okolo lhostejně

Okolo jako na cestě

k pustému ostrovu

Okolo stále stejně

 

Nedostáváme se ke slovu

 

Avšak slyšme

Dojemně jemně

mluví k nám rodná země

 

O vztahu občanů k ostřížům

rodné zemi a ostudnosti čísi

Nad zasněženými horami krouží ostříži

tišší než letní svítání nad obzorem

Ostříže nic neprozrazuje Nic je netíží

Obdivujeme jejich dokonalé piruety

 

Hory a pach strží to jsou odlišné světy

Nenajdeme na každém palouku květy

Ne všechna strádání dozrálou úrodu sklidí

Dnes uspějeme souzněním zítra vzdorem

 

Kéž bychom dokázali ostříže napodobit

Kéž bychom se nemuseli hrubě hanbit

za hanebnou zaprodanost některých lidí

kteří nám všem rozhodně nejsou vzorem

 

Falešní věrozvěsti

(z televizních zvěstí)

Z hranice mezi životem a smrtí

(prý bez pistole či nože v pěsti)

přicházejí věrozvěsti prostě obutí

do lýkových laptí

 

Mají v cajku balalajku

Oči jako modrou vlajku

Odpočívali prý v hájku

Klnou lají štvou a soptí

 

Okrouhlé lži

s vanilkovou polevou

nabízejí se slevou

 

(Hř)bitevní kvítí

Někdo se bije za vlast

někdo za peníze

 

Tak jako tak žádná slast

 

Pozůstalí ošetří všechny

hroby

 

Aplikace

Něco ne Něco úchvatně Něco nutně

Něco smutného A něco pro potěchu

Zavolat snachu Podepřít střechu

 

Excelentně jiskří kompaktnost sněhu

 

Těšíme se na vřelý dech ohně

Těšíme se na vzájemné přízně

Duhu připraví druh druhu Vstane

a půjde bez váhání Až do plamene