MARTA FRANCOVÁ

Bratříčku, otevři vrátka

do světa za světelnou zdí

na druhé straně řeky

v náručí něžných víl

tě čeká ulehčení

od kříže trpkých chvil,

neboť i stateční

nemohou někdy žít,

když cesta ztratí cíl –

čestně jsi odešel

a čestně jsi i žil

spoutaná svoboda

s růžovou maskou pravdy,

jež nezvítězila

a nikdy nevítězí,

se směje vlastní bezmocnosti

– tak už si přivykla,

že zrada září ctností –

ti dříve nepoddajní, smělí

na tebe dávno

s úlevou zapomněli

a už se nezpívá

a už se neburcuje –

Však hlavně že mi chutná!

Já stále nemám dost!

A rozkoš z prázdnoty

je ohlodaná kost,

na které hodují

mravenčí duše