Je nejvyšší čas, abych ukončil vaše sezení na tomto místě, jež jste zneuctili svým opovržením všemi ctnostmi a znesvětili praktikováním všech nectností.

Jste vzpurná sebranka a nepřátelé každé dobré vlády.

Jste smečka žoldáckých mizerů, a stejně jako Ezau prodáte svou zemi za misku kaše, a jako Jidáš zradíte svého Boha za pár mincí.

Existuje jediná ctnost, jež by vám zbývala? Existuje jediná neřest, již nemáte?

Nemáte více víry než můj kůň. Vaším Bohem je Zlato. Kdo z vás nevyměnil svědomí za úplatky? Najde se mezi vámi muž, jenž se aspoň trochu stará o dobro Commonwealthu?

Vy špinavé prostitutky, neznesvětili jste toto svaté místo, a neproměnili chrám Páně v doupě zlodějů svými nemorálními zásadami a bezbožnými praktikami?

Stali jste se nesnesitelně ohavnými pro celý národ. Lidé vás sem vyslali, abyste odčinili křivdy, ale největší křivdou jste se stali vy sami.

Vaše zem mne proto vyzvala, abych vyčistil tento Augiášův chlév tím, že ukončím vaše zlotřilé konání v tomto domě, což přicházím, s pomocí Boží a silou, již mi dal, vykonat.

Proto vám nařizuji, abyste, v ohrožení svých životů, okamžitě toto místo opustili.

Jděte, kliďte se! Pospěšte si! Jděte, vy prodejní otroci! Tak! Odneste tu zářící kouli a zamkněte dveře.

Ve jménu Boha, táhněte!

Projev Olivera Cromwella (až na titulek), jímž v Londýně 20. dubna 1653 rozpustil parlament. Projev jako šitý na míru naší dnešní koalici.

Přeložil vs