KAREL SÝS

„Když Mohamedáni chtěli v osmém století proniknout přes Francii do střední Evropy, byli odraženi v bitvě u Poitiers. Kdyby byli Arabové tu bitvu vyhráli, byl by svět dnes mohamedánský, protože by germánským národům vnutili náboženství, které by si je svým učením a šířením víry mečem podrobilo. A pro Germány by taková víra byla šitá na míru. V důsledku rasové méněcennosti (rozuměj Arabů, pozn. ks) by při syrové povaze země nevydrželi proti silnějším domorodcům, takže by nakonec na špičce islámského světového panství nebyli Arabové, ale vedli by ho zmohamedizovaní Germáni.“

Že neuhodnete, kdo je autorem těchto několika vět?

To vám prozradím až nakonec. Ale uznejte, že názorně vysvětlují, proč musulmanská imigrace tolik vyhovuje říšské kancléřce Anděle Merkelové.

Blut und Boden! Blahobytem zpohodlnění Germáni získali v Neues Europa půdy až až, takže ji ani sami nestačí obdělávat a potřebují transfúzi mladé odpočaté krve. Patřičně osvěženi a zmohamedizováni se mohou bez obav ujmout světového panství, které jim už dvakrát – poprvé vinou plutokratů a podruhé židobolševiků – proklouzlo mezi prsty.

Výše uvedené poučení sdělil svému dvornímu architektu Albertu Speerovi sám Adolf Hitler.

Šnelcuk nám dávno ujel a mohamedáni se pod strání už ani neschovávají…