Píšeme si

VÁCLAV PELCMAN

Za šedesát let, od 5. října 1956, je orchestr součástí kulturního života Ústecka, pro které pořádá pravidelné, zejména jarní a vánoční, koncerty.

Orchestr působil od počátku při Závodním klubu ROH Spolku pro chemickou a hutní výrobu, od září 1957 do léta 1963 při Závodním klubu ROH Krajského ústavu národního zdraví a pak jako zájmová skupina Odborového domu kultury pracujících v Ústí nad Labem.

Svůj repertoár realizuje podle původních rukopisů nebo starých tisků, což přispělo značnou měrou pro poznání hudby málo známé, která svědčí o vysoké úrovni, jež v minulosti proslavila český národ. „Co Čech, to muzikant“.

Výtah z činnosti hudebního tělesa je převzat z brožury Bendův komorní orchestr 1956-2016 kde je uvedena jeho činnost podle dekád:

1956-1966: Zakladatelem a dramaturgem orchestru byl RNDr. Zdeňek Vodák, který dal orchestru název podle významného českého skladatele 18. století Jiřím Antonínu Bendovi. Dirigentem byl Vratislav Hain do r. 1963. Pak, od pultu prvních houslí, Jan Broum.

1966-1976: Orchestr pracuje nejčastěji bez dirigenta. Od r. 1971 jej vede Ing. Miroslav Hrdlička až doposud. V tomto desetiletí byl orchestr oceněn titulem Budovatel města I. st. A v r. 1975 získal Cenu Českého hudebního fondu.

1976-1986: I v tomto období byla činnost orchestru oceněna, tentokrát Ústřední radou odborů Cenou Antonína Zápotockého.

1986-1996: Orchestr začal znovu využívat práci dirigenta. Od r. 1992 to byli: Říha, Král, Valta, Hlávka a Řezáč. Po r. 1992 bylo zřizovatelem BKO Kulturní středisko Albis s finanční podporou Magistrátu města. Po úmrtí zakladatele orchestru se ujal funkce vedoucího orchestru jeho syn Michal Vodák.

1996-2006: Jako dirigenti se vystřídali Řezáč (do r. 1999), Baxové (Pavel a Norbert). Od prosince 2003 se stal kmenovým dirigentem orchestru Jiří Havlík. Orchestr měl a má štěstí v tom, že po starších členech je možné stále soubor doplňovat mladými nadanými umělci. K padesátiletému jubileu obdržel soubor uznání a poděkování od ministra kultury B. Jandáka.

2006-2016: Také v tomto období, přes ekonomické problémy, pokračoval orchestr úspěšně v práci. Do roku 2016 uspořádal celkem 18 adventních a 13 vánočních koncertů a další akce.

V uvedené brožuře je seznam skladeb českých autorů provedených BKO za celé období s datem jejich prvého uvedení, který obsahuje 317 opusů (Bendové, Brixi, Dvořák, Linek, Mysliveček, Ryba, Stamicové, Vaňhal, Vejvanovský, Zelenka)! Seznam skladeb zahraničních autorů obsahuje 437 opusů (Bach, Händel, Mozart, Telemann, Vivaldi)! Jména nejznámějších hostujících sólistů: zpěv (Koníčková, Jonášová), hráčů na hudební nástroje (Matoušek, Hron, Zelenka) a orchestrů SD, ČF, ND, SFT, SOČR aj., a 19 hostujících dirigentů (N. Baxa). Seznam zájezdů do NDR (až do r. 1988), NSR, Švýcarsko, Chorvatsko, SRN, Španělsko, Holandsko. Nahrávky pro Československý rozhlas: Češi - 93 skladeb; cizí - 22 skladeb a koncerty pro ČRo (5) a ČST (8). Vydaná CD: České vánoční árie a pastorely; Josef Mysliveček: Árie pro soprán a orchestr (Zd. Kloubová); Vánoce s hudbou starých mistrů; Klenoty české hudby; České cembalové koncerty (R. Zelenka); Koncerty pro dechové nástroje.

Za celou dobu své činnosti má tedy za sebou 6 CD, čtyřicet zahraničních zájezdů, nastudování více než 370 skladeb českých a cizích autorů. Počet veřejných vystoupení, včetně nahrávek činí 610. Členové orchestru koncertují bez nároku na odměnu. Záslužná činnost pro pokračování hudební kultury národa!

VÁCLAV PELCMAN, Děčín