MARIE VESELÁ

Znovu a znovu se probírám výstřižky a články, které si po léta uchovávám. Uvědomuji si, jakou úctu a obdiv si zaslouží jejich autorka prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Znám ji především z pořadů Masarykovy demokratické akademie a z přednášek Výboru národní kultury v Brně.

Její bohatá publikační činnost a její neochvějné vlastenecké postoje ocenil Klub českého pohraničí pamětní medailí. Její články znají čtenáři Hraničáře, Haló novin, Lípy a LUKu. Jsou na stránkách internetu a jsou v kopiích šířeny mezi naši veřejnost.

Její populární text „Dočká se obrození probuzení“ (v roce 2016 přednesený ve Výboru národní kultury v Brně) je svým způsobem naší historií v kostce. Právem je obdivován a kopírován.

Paní profesorka se narodila na Slovensku v Hlohovci 31. října 1927.

Studovala v Praze na Karlově univerzitě češtinu, dějepis, psychologii a pedagogiku. Poslednímu jmenovanému oboru se posléze věnovala nejvíce, stejně jako její nezapomenutelný manžel – profesor PhDr. Bohumír Blížkovský CSc., který zemřel v roce 2015.

Po listopadovém převratu 1989 se z naší paní profesorky stala neochvějná bojovnice za pravdivý výklad našich dějin. Na desítkách vystoupení sledují posluchači její hluboce zasvěcené přednášky, obohacené spoustou informací z širokého historického spektra. Velice oceňují její dialektický přístup, který je přínosem obzvláště pro mladou generaci.

Paní profesorka je vzácnou osobností, jakých není v dnešní době mnoho. Nebojí se polemik, ani politických, její názory vycházejí z hlubokého humanismu, proto dokáže odkrýt i naše falešné hlásné trouby demokracie. Její výklad historie a zákonitostí vývoje je velkým vkladem do studnice vědomostí posluchačů a čtenářů. Nenásilnou formou přednáší zároveň o sociologických otázkách, o jejich provázanosti s naší historií, nikdy nezapomíná vyzdvihovat národní hodnoty.

Paní profesorce Stanislavě Kučerové patří naše díky za její činnost tak bohatou a plodnou. Připomíná mi náš národní strom, bohatou, rozkošatělou lípu.

Tento slovanský symbol mne napadá, když si uvědomuji, jaké bohatství poznání kolem sebe rozdává. Poznání, které se proměňuje v obdiv a lásku k rodné zemi a k mateřskému jazyku. Tyto pocity se ukládají do srdcí a duší jejích posluchačů jako med do pláství.

S úctou a vděčností přicházíme v těchto dnech, abychom při příležitosti jejího vzácného životního jubilea popřáli dobré zdraví, hodně tvůrčích sil, abychom upřímně z celého srdce poděkovali.

Pozvedám proto naše moravské – mnogaja ljeta, paní profesorko!

 

Unie českých spisovatelů a redakce LUKu se připojuje k blahopřání a těší se na další spolupráci s naší vzácnou jubilantkou.