Kočka Malvína

Tak jsem nedávno, jak říká doktor Štrosmajer v podání Miloše Kopeckého, požádala slušnou formou o přesdržku. Jenomže na rozdíl od oblíbeného seriálového doktora jsem přes ni nedostala, anžto respektuji a chápu, že na světě existují jedinci, kteří mají nejen vymleto, ale dokonce už i totálně vymyto, a taky smetí, které se pořád tito jedinci snaží do někoho vyhodit, letí mimo můj odpadkový koš.

V jedné diskusi na sociálních sítích jsem se snažila srazit hřebínek orandžgutánům, kteří se naparovali jak kočkodani, jací že jsou to kabrňáci. I vysvětlila jsem jim humánně a láskyplně leč důrazně, že má půlka z nich zemědělské a druhá půlka erotické ruce a že si lid prostý nevzdělaný představuje rozkvět diametrálně jinak. Samozřejmě jsem se neopomněla zmínit o tom, jak hrdinně válčí za dva malé české občánky zadržované v cizí zemi. V odpověď na to jsem se dozvěděla, že celá zmíněná kauza je evangelikálská propaganda, kterou využívají fašouni, což je také důvod, proč nevěřit matce těchto občánků, potažmo supercivilizované a superdemokratické policii cizího státu, která tak nějak nenašla ani půl důkazu o tom, že ti dva malí občánkové utrpěli jakoukoliv škodu. Do debaty se totiž přichomýtli také Svědkové sluníčkovi. Ti svými výlevy krásně ukázali, že si co do fanatičnosti a popírání a odmítání jiných názorů a důkazů než těch svých v ničem nezadají s podobně zfanatizovanými zblbly otravujícími na nárožích a po barácích (lidové osvědčené způsoby, jak taková zblbla poslat, kam patří, by vydaly na knihu tlustší než Acta sanctorum, co vydávají bratři bollandisté).

Svědkové sluníčkovi sdílejí víru, že oni patří (nebo budou jednou patřit) k těm vyvoleným s patentem na univerzální pravdu, zbytek lidí jsou buď nevzdělaní hloupí burani, nebo fašouni, jsou schopní hodiny a hodiny postávat na Hlaváku s cedulkou Refugees welcome, aby splnili svou normu hodin záchrany světa, jsou ochotní a schopní hodiny a hodiny kázat těm nevzdělaným pobloudilým buranům o morálce a přesvědčovat je, že když vstoupí mezi vyvolené, tak se taky dostanou do nebe, kde se bude žít jako v ráji (až na to, že se nebudou smět používat některá slova, aby to někoho neurazilo, že se mu tak říká, raději se nebudou slavit Vánoce, Velikonoce, svátek výročí osvobození od nacismu a fašismu ze stejného důvodu atd. atd.) a budou se těšit ochraně osvícené a velemoudré superdemokratické a supercivilizované autority (přesně do chvíle, než se i ty, věřící, staneš nepřítelem státu. To pak po tobě neštěkne ani pes, natož exbratr či exsestra ve víře).

Je toho samozřejmě víc, ovšem nejnebezpečnější je slepá víra Svědků sluníčkových v neomylnost osvícených. A už je to zase tady: Mutr, já můžu lítat jak pták, skákat jak žába, mě chrání Henlein! Inu, že jim ale jde ta kaše, kterou je guru krmí k duhu, jsou čím dál zblblejší.

Představenýho se poslouchat muší, jak pravil rohatej z filmu Hrátky s čertem. A hlavně: o ničem nepřemýšlet, protože na myšlení je tu kníže pekel, pardon, osvícená parta. A co když se osvícení mistři tesaři utnou a vyhodí pár lidí, co si dovolili mít víc rozumu a ducha než elita, „omylem“ někoho na pár let zavře, „omylem“ někomu sebere děti? Ten mizera si to určitě zasloužil, protože se tak osvícená parta guru Chrámu Věčného Slunce rozhodla, a té přece stačí mrknout a hned ví, neb ona jediná má patent na rozum.

Zkrátka a dobře, pod vládou Svědků sluníčkových se rozvine VIP království nebeské, kde všichni budou jako v ráji, i ti nevzdělaní burani (nepřátelé státu budou bručet v žaláři). Zakazování bránit se grázlům? Zakazování kouřit v hospodách? Odebírání dětí z „opravdu závažných“ důvodů? To je všechno jenom ruská propaganda a evangelikální spiknutí.

Primo Levi ve své knize Je-li toto člověk popsal dokonale a mistrovsky myšlení zfanatizovaných, vírou zfetlých jedinců. Měl na mysli lid kultury poslušnosti a bezbřehého respektu k autoritám, ale netušil, jak trefně charakterizoval kult Svědků sluníčkových. Ze slepé poslušnosti k autoritám vzešel vždycky jen pořádně velký lepanec, a ani tentokrát to nebude jinak. Vždyť už Marsilius z Padovy, Dante ve spisu De Monarchia a náš Jan Hus říkali, že lid nevzdělaný nemusí poslouchat vrchnost, chová-li se tato v rozporu se zákony božími. Takže, milí Svědkové sluníčkovi, probuďte se dřív, než přijde v tom lepším případě facan, v tom horším držkopád.