EVA FRANTINOVÁ

Starý časopis referuje:

„Počet velkých básníků, spisovatelů a filosofů, kteří zůstali svobodni, jest daleko větší než počet oněch velikánů vědy a literatury, kteří vstoupili ve sňatek. Mezi básníky a spisovateli, kteří měli strach z manželství a proto zůstali starými mládenci, buďtež jmenováni: Virgil, Horác, Catullus, Petrarca, Boccacio, Ariosto, Tasso, Pope, Montaigne, Ronsard, Boileau, Chatterton, Alfieri, Foscolo, Leopardi, Fontenelle, Voltaire, Kant, Leibnitz, Spinoza. Z učenců: Humboldt, Pascal, Newton. Lord Byron se oženil velmi mlád, byl však pouze rok ženat a opustil svou ženu v Anglii, aby se s ní již nikdy neshledal. Balzac naopak čekal až do 50 let, než se rozhodl vstoupiti do stavu manželského – pak se oženil a na svatební cestě zemřel.“

Jak je tomu asi dnes?