KAREL SÝS

Obří poutač jakéhosi seriálu „Příběhy těch, kteří zažili komunistické bezpráví“ vyzývá režimní učitele: „Poznejte je i na vaši škole. www.pribehybezpravi.cz.“

A klade sugestivní otázku mládeži zřejmě již zasažené inkluzí:

„Víš, co to byla výjezdní doložka a devizový příslib? Říká ti to něco? Ne? To je skvělý. To je krásný, že nevíš, co to je!“

Kladu doplňující otázky:

„Víš, co to je bezdomovectví? To je krásný, že to nevíš. 69 tisíc bezdomovců ti to poví.“

„Víš, co je nezaměstnanost? To je skvělý, že to nevíš. 298 tisíc nezaměstnaných tě poučí.“

„Víš, co je to žít pod hranicí chudoby? To je fajn, že nevíš, vo co gou! 1,02 milionu, 10 procent tvých spoluobčanů, ti svěří ono sladké tajemství.“

A teď už jim, paní učitelko, zase můžete lhát.