BŘETISLAV KOTYZA

Jako křepelky v obilí

klesají v kolenou mladá děvčata

a s flétnou k ústům zalomenou

prchají k nebesům

můj Bože tak vysoko

tak blízko k blankytu

Pryč jen pryč od starých psů

co chvostem smilní podobojí a

vášeň drolí do kafe

Než hlínu v mordě přežvýkají

veršem básníka