r

V Muzeu umění a designu v Benešově byl 14. listopadu 2019 vyhlášen již po páté nejlepší spisovatel Středočeského kraje, tentokrát za rok 2019. Cenu Františka Hrubína získal Vladimír Křivánek, básník, literární historik, kritik, vysokoškolský pedagog, editor a překladatel za svou vydanou knihu Duše je divný pták.

„Středočeský kraj si váží toho, že si každoročně připomínáme významnou osobnost kraje, Františka Hrubína. I že oceňujeme ty, co pokračují v jeho šlépějích, protože jsou to zejména mistři pera, kdo rozvíjí náš nádherný český jazyk,“ poznamenal předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Vítězný autor byl vybrán porotou, složenou z odborníků z řad historiků, literárních teoretiků a literátů. Vítěz nemusí být, stejně jako František Hrubín, středočeským rodákem, měl by však v regionu žít a publikovat. Cena se uděluje za v předchozím roce vydané slovesné dílo prozaického, básnického, literárně kritického či dramatického rázu, včetně literatury pro děti a mládež. Oceněný spisovatel při slavnostním vyhlášení obdrží finanční prémii ve výši 50 000,- Kč coby ocenění jeho přínosu české kultuře a povzbuzení k další tvorbě.

Akci pořádá pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové Klub českých a slovenských spisovatelů ve spolupráci se Středočeským krajem a Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.

V doprovodném programu zarecitovala Anna Luňáková ze své tvorby inspirované právě Františkem Hrubínem. Jiří Klem přednesl úryvky z tvorby do té doby nezveřejněného laureáta Ceny Františka Hrubína. Hudební část večera zajišťovala na violoncellu Jitka Pallová. Večerem provázel předseda Klubu Lubomír Brožek.