FRANTIŠEK DOSTÁL

Není mezi námi už několik desítek let, ale aspoň se po paní Kubrychtové jmenuje replika bývalé dřevěné boudy v Českém krasu. Ještě že mi jeden již zesnulý kamarád věnoval staré, byť nedokonalé a neostré fotografie, které moje vzpomínky ilustrují. Na jedné z nich paní Kubrychtová rozmlouvá s několika trampy. I já zde před původní dřevěnou budovou poseděl dokonce i na trávě a využil zdejší občerstvení při putování na jedné z prvních značených turistických stezek u nás z konce 19. století, nesoucí název po cestovateli Vojtu Náprstkovi. Jeho jméno v současnosti nese i Náprstkovo muzeum na Betlémském náměstí v Praze. Na dvoře muzea lze spatřit břízu pojmenovanou po jeho ženě Pepička. Na rodném listu se jmenuje totiž Josefa. Původní bříza sem byla přivezena z jednoho výletu do kraje u Berouna.

K poznání historie a dějin mně postačilo rozhlédnout se za humna rodného města. Na velkém pařezu na Náprstkově stezce, který zde zůstal po dubu v místě zvaném Na Herinkách, šlo ještě kdysi objevit původní turistickou značku lišící se velikostí od těch současných. Při mém potulování se u paní Kubrychtové posvačilo, v nedaleké Karlově studánce vody popilo a já jen litoval, že jsem se tu nepotkal s Karlem IV., který se tu měl rovněž osvěžovat, když si sem odběhl za odpočinkem z Karlštejna.

Než jsem dorazil ke Kubrychtově boudě, ještě jsem se potěšil u Bubovických vodopádů, kdy ale v krajině bývalo dost vody. Slovo vodopád v případě Bubovického potoka je silně nadnesené, ale já jím byl uchvácen, neboť u Niagarských vodopádů neměla paní Kubrychtová se svým mužem žádnou boudu, a tak mi mohla nabídnout sodovku jen v Českém krasu…

Než Karel IV. dorazil ke své studánce, zřejmě se zastavil kousek za Karlštejnem u jiného dubu, co dnes nese jeho jméno. Někdy se mu ale říká Dub sedmi bratří, kteří si pod ním měli rozdělovat to, co se jim podařilo ukrást. Dnes by se snad zloději nevešli ani do lesa plného dubů…

Co vím, tak paní Kubrychtová po smrti svého manžela už na tom zdravotně nebyla nejlépe. Velice často se zde ale začali objevovat trampové, kteří jí vypomáhali. Dokonce i finančně! Škoda, že po jejím odchodu bouda zůstala opuštěná a vyhořela. Její replika je již zcela odlišná a slouží již jiné generaci, ale i ochranářům. Legendu Českého krasu paní Kubrychtovou si dosud někdo z nás starších pamatuje.