(Polobajka)

VÁCLAV PELCMAN

V české kotlině to vždy vřelo, a vře stále. Vždy se našla a najde nějaká skupina živočichů, která se cítila a cítí ukřivděna jen tím, že nemá takový příliv materiálních statků jako ta parta momentálně nejsilnější, jež volbou nebo pučem dostala příležitost ukázat, zda je lepší než ty party minulé. Všechny si nyní shodně říkají partaje. Je jich rok od roku více a rodí se štěpením, křížením a posilují či oslabují fluktuací.

Příroda se snaží na Zemi udržovat rovnováhu, do které se dostala miliardou let vývoje v daných mezích své vesmírné polohy a vytvořila si živočichy, kterým narostl mozek do různé velikosti. Ti nejvybavenější tímto sídlem inteligence se však už dlouho snaží dokázat, že to, co bylo vybudováno, je třeba využít a přetvořit pro potřeby vždy té současné vládnoucí populace. A proto se také ti nejodvážnější živočichové postupně rozšířili po celém povrchu Země za účelem soupeření, kdo to umí lépe, a pak se i tam různé party stávají partajemi a tak je tomu na celém obyvatelném povrchu.

Tedy konečně zpátky do té kotliny, kde by mohl být onen imaginární ráj, kdyby nebylo reálného boje partají o moc. Za posledních asi dva tisíce pozemských let si živočichové, obývajících zdejší pozemky, snažili a snaží rozdělit si plody země vždy především tak, aby ti, co nejméně pracují a dokáží, si ukořistili co největší díl. Jdou na to různými mutacemi myšlenek nazývaných politikou. Na to pak jsou ty party, partaje, hnutí, spolky, aliance a ty jsou dále znečišťovány různými parazitickými idejemi. Protože se již starobylý systém vlády lidu (demokracie) postupně opouští (bylo a je jich ale stále dost: občanská, lidová, křesťanská, sociální, přímá), nespokojení živočichové se uchylují k různým zakuklením a posilu hledají i za pomoci slepic.

Ukazuje se, že přírodní či sebevražednou zbraň současné doby, onen druh koronavirové epidemie, nejlépe v kotlině zvládla současná vedoucí parta. Ale je okolo toho křiku, hledání příčin, následků a kritika přechodného tápání, to je podezřívání, osočování, a sebe vychvalování a závisti. Prostě jako vždy jedni makají a jiní jen křičí, překážejí a neorientované živočichy svádějí do sta chvilek a od vládního usilování. Jistě lze najít něco, co se nepovedlo, ale kdo je bez chyby? Zbaběle se zachovali ti, kteří si osobují právo pečovat o jakousi duši (kdo ji viděl?). Zalezli do svých rezidencí a jejich nejvyšší šéfové (na nebesích i na Zemi) jaksi na ně (na nás) zanevřeli (nebo nás trestají), že jsme málo dělali na poli této činnosti? Žádná procesí, padání na kolena, ale roušky a intimní vzdoušky, aby něco potřebného vymodlili. Asi již plánují postavení nějakého koronavirového sloupu na Žižkově nebo jiném místě dosud „zhanobené“ nějakým lidovým hrdinou nebo vlastencem.

Jako samozvaný parazitolog, ale v oblasti makrobiologické, mikrobiologické bádání nechávám těm, co mají k dispozici elektronové či ještě modernější mikroskopy a laboratoře vybavené pro pitvání, křížení a vůbec zkoumání parazitů skrytých. Na zkoumání parazitů zjevných stačí zrak, sluch a ještě zdravý mozek (možná paradoxně čím starší, tím lepší), ale parazité viditelní prostým okem se nestávají také zjevnými, nýbrž skrývají se pod různými přívlastky: občanští, křesťanští, špičkoví (směšní), tříbarevní, stanaři, svobodní, nespokojení a jiní, dokonce i poctiví politici. Ale velmi mnozí se již i veřejně přiznávají ke svému příživnictví (pirátství). Jsou již tak drzí, že se nestydí dát symbol parazitismu do znaku. Adolescenti, recesisté, vtipálci, anarchisté a jiní nedorostlí či postižení živočichové se dostávají do spolku vedeného „nedoceněnými“ absolventy různých škol, tzv. vzdělanci a samozvanými mudrci (asi pět a půl?). Všichni tito politikáři, většinou se nazývají pravicoví politici, jsou oponenti za každou cenu, protože nedokáží nic jiného, než jen hledat chyby (ne, že by nebyly) a nezávazně předestírat jakési coby kdyby. Něco podstatného a tvůrčího aby u nich pohledal.

Vůbec nikdo na Zemi se však nechce, nebo nedokáže, podívat na podstatu pandemií všeho druhu a tou je kapitalismus (globální lidská chamtivost a touha zotročit různé části lidstva a vyplenit přírodu na pochybné produkty)! Na této pandemii parazituje až třetina lepšolidí. Pro ty se mutací z biologického viru zrodil ekonomický korunavir. Kdo biologický vir vyrobil (předvídal), dobře udělal (pro sebe) a mnoho podnikavců na něm a z něho tyje a bude týt. Ta vedoucí parta však žel, aby se zalíbila, rozhazuje finance na všechny strany, ale hlavně těm, co nejvíce křičí, že chtějí zůstat na špici. I když se na případnou škod, připravili hlavně sami svou lehkovážností a hamižností.

Nic nového ani pod koronavironovou clonou.