FRANTA DOSTÁL

Sice o něco opožděně, ale přece a od srdce rád posílám několik stejně opožděných slov k výročí Tvého příchodu na svět, v němž jsem se já pohyboval o osm let dříve než ty. Přišel jsi mezi nás pod jménem Karel Sýs 26. července 1946. Naše putování životem nás často spojilo a na knižních pultech se ocitlo i několik společných knížek, ve kterých jsi přibásnil slova k mým fotografiím. Vím, že jsi jako mladík rovněž poznal vůni ustalovače a vývojky. Vůně spojená s ochutnávkou života nás oba dva přilákala do jiného a vzdáleného světa, kde ještě lidé znají slova díků a dokonce dosud si nezapomněli popřát i dobrého dne. Já ti těch dobrých dní přeji ještě mnoho tisíc.

K nim patří i přání blahoslavené žízně. Vždyť název Blahoslavená žízeň měla i jedna naše společná knížka. A což tvá slova do další naší knížky Jak jsem potkal Evy? Pamatuješ? Na jedné z připojených fotografií se také přetahujeme o jednu ženu, i když jen určenou jako pannu k předvádění ženského ošacení.

V naší zemi vedle květin vykvetla i závist a pomluvy od všelijakých lidí, co toho příliš nedokázali. Každý nebyl ochoten pálit si prsty třeba za spisovatele Jaroslava Foglara. Ty jsi to dokázal. Díky! I na moji hlavu dopadla jakási vyčítavá slova, ohledně naší spolupráce. Totiž také mě těšilo dělat něco opravdového, co dokáže okolí potěšit a přinést na lidskou tvář i úsměv. Humor je totiž snad vážnější kumšt, než si umíme představit.

Nechme stesků. Mně je stejně vždy odnesly vlny řeky Sázavy. Večerní posezení na jejím břehu v závěru letošního července, v měsíci, kdy i ty jsi přišel na svět, pomohlo mi k těmto slovům. Stavím se do řady všech tobě přejících lidí. Myslím, že o berle nestojíme, a když tak jen o nejmodernější model a navíc se slevou pro důchodce.

Zdraví FRANTA DOSTÁL