FRANTIŠEK DOSTÁL

Člověk v současném světě se stal jakousi hmotou, s kterou lze provádět snad cokoliv. Hlavně aby poslouchal a platil za všechno. Třeba i za to, za co nemůže. To proto, aby mocní za vysokými zdmi svých určitě rozpadajících se vilek měli na kostku cukru do kávy.

Jakýsi snílek, co se jmenoval Jan Amos Komenský, si bláhově myslel, že vzděláním lidí odstraní se světa válečné střety. Jiní lidé zase po vložení karty do otvoru píchacích hodin při odchodu ze zaměstnání se budou k sobě určitě slušně chovat. Urychleně však ubývají šance, že se tak někdy vůbec stane. K potěšení normálně uvažujících lidí tohle zjištění ale vůbec nepřispívá.

Jaképak vzdělání, když třeba na čtyřech místech v jednom úřadě nikdo nic neví a tudíž se nezmůže ani na jedno slovo, aby odpověděl na běžnou otázku? Myslím, že státní úředník nepracuje zadarmo. Ovšem všude okolo nás pracují kontrolní kamery zachycující auta, kterým nikdo nezařídil podmínky k parkování. Postrádám však kontrolu nad stovkami cyklistů, co si jezdí po zebře na přechodu pro chodce, a vlastně i po chodnících. Je docela možné, že velice brzy človíček po příchodu na svět již obdrží do těla jakýsi čip a v kontrolním středisku budou hned vědět, že dotyčný vykonává velkou potřebu. Bude pak možné člověka nasměrovat k příchodu k volební urně s již přesně určeným volebním lístkem. Pozdější přesun do krematoria proběhne samozřejmě rovněž pod dohledem kamerového systému, který se v budoucnu určitě ještě vylepší…

Zřejmě také nebude žádoucí, aby člověk povzbuzoval své šedé buňky mozkové. Již odpočívající J. A. Komenský daleko od své rodné země už neuslyší odpovědi omladiny na otázky, co se třeba přihodilo v roce 1918, či v listopadu 1989. Jak by mohl znát odpověď človíček, který od věku sedmi let posedává už jen u počítače? Pravda, někdy lze na počítači zjistit, že v roce 1945 skončila nejstrašnější světová válka. Snad nějakou další válku nebudou řídit počítače.

Člověče, nezačal jsi již postrádat obyčejnou radost? Třeba i z rozkvetlých květů na louce u lesa, i když jeho stromy žere kůrovec. Nakonec za vším, co se okolo tebe děje, zodpovídáš ty sám, človíčku!

Během dvouměsíčního trvání pandemie některým americkým miliardářům jejich jmění povyskočilo o 15 %. Prozradila mi to obyčejná zpráva v tisku. Po tomto zjištění mě počítač najednou přestal poslouchat. Asi to bylo příliš na moje nedokonalé přemýšlení…