LECH PRZECZEK

Vcházím do lesa

mezi štíhlé

siluety stromů

Ozvěnu kroků

pohlcuje mech

 

Čtu příběhy

vepsané do stromové kůry

 

Postupně vnímám

skrytý význam

 

Pomalu se narovnává

křivolaká stezka

Vede mě hlouběji

k prameni

nejčistší vody