ROBERT POCH

+ + +

Nádherou snového ticha

zasněným shlukem

nás tišila vznášivá dálka

měsíčním svitem

 

Ty nejhlubší strunou jsi zněla

a zmámeným tichem

za vyhaslým oknem

já byl stín Tvého těla

 

má ruka hladila

za mlžným soumrakem

má ústa lovila

splývavým ránem

 

byla jsi včera

pod klenbou ticha

dnes chladivou vůní jsi steskem