FRANTIŠEK UHER

V sobotu 31. října zemřel krátce po svých pětasedmdesátých narozeninách chotěbořský básník a spisovatel Petr Musílek, dlouhou dobu sužovaný těžkou nemocí. Svoje literární začátky spojil s pražskou kavárnou Viola a tehdejší oblibou malých scén a divadel poezie. Koncem šedesátých klet se vrátil do rodného města a nezvyklou aktivitou vtiskl originální tvář tamní kulturní sféře. Pozornost na sebe soustředilo amatérské divadélko Sondy, vydával také stejnojmenné periodikum, později pod názvem Klubové listy. Knižně debutoval sbírkami Tichý svědek (1961) a Věci našeho života (1988). V pozdějších letech publikoval svou tvorbu na internetu a v některých periodikách. Spolupracoval s Obrys-Kmenem, L-U-Kem a Lípou. Jako člen spisovatelských organizací stál u zrodu Střediska východočeských spisovatelů, stal se jeho prvním předsedou. Podílel se na literárních aktivitách v mnohých místech republiky. Řadu let organizoval soutěž Literární Vysočina. Jako chotěbořský patriot se charakteristicky rozloučil se čtenáři blokem poezie v publikaci Dnes ještě nezapadá slunce nad Železnými horami. Svou básnickou tvorbou zanechal za sebou především na Vysočině zřetelnou stopu.