KAREL SÝS

Daniel Strož, majitel ochranné známky „Obrys-Kmen“, tento titul stáhl, včetně názvu „Kmen“. Od tohoto čísla bude příloha vycházet pod prozatímním jménem „Týdeník pro literaturu a kulturu“, ve stejném rozsahu i duchu jako dosud.

V tištěné podobě bude "Týdeník" nadále vycházet jako příloha Haló novin. Internetová verze projde modernizací, přičemž všechna čísla, která v historii Obrysu-Kmene vyšla v elektronické formě, budou v nezměněné podobě čtenářům k dispozici v archívu.

Vzhledem k tomu, že k těmto změnám došlo neplánovaně, budou webové stránky do plné funkčnosti uváděny postupně. Adresa www.obrys-kmen.cz zatím zůstává.

Na obsah a rozsah zveřejňovaných textů nebudou mít uvedené okolnosti žádný dopad.

Karel Sýs, vedoucí redaktor