KAREL SÝS

Děvky a bordely odjakživa patřily k Praze, což platí dodnes. Nakladatelství Paseka (Praha, Litomyšl 2013) jim věnovalo další svazek obdivuhodné edice Zmizelá Praha.

Zasvěcený, ale pro fajnšmekry trochu krátký úvod ke knize NEVĚSTINCE A NEVĚSTKY (Obrázky z erotického života Pražanů) napsal Radim Kopáč, obsažnou obrazovou část sestavil a zasvěceným slovem doprovodil Josef Schwarz. (Jsem si vědom, že termín „zasvěcený“ může vzhledem k tématu vzbuzovat ožehavé asociace, ale oba autoři jsou do problematiky opravdu zasvěceni, mají s ní bohaté ediční zkušenosti.)

„Prostituce je stará jako lidstvo samo,“ praví autor knihy. A dodává: „Biblickou Evu si vlastně koupil had za jablko.“ V tomto „jablečném“ případě šlo však o něco podstatně jiného. Když už chtěl zabrousit do dob biblických, měl zvolit spíše příklad Lilith, jež ovšem byla posedlá sexem natolik, že jaksi dávala gratis.

Škoda, že autoři nedotáhli knihu do protektorátu – sex a jeho ukájení v okupované metropoli by bylo vzrušujícím tématem pro sociologickou studii a fotografií by se rovněž našlo dosti.

Radim Kopáč po právu konstatuje, že „největší odbytiště pro své služby nevěstky nacházely u vojáků a studentů“, ale silně pochybuji, že to platí – jak tvrdí – dodnes. Vojáci ještě snad, ale kde by na současné kurvy vzali peníze studenti? Snad zlatá mládež nebo právníci-čekatelé „zez Plzně“.

Zmizela romantická prostituce, o níž píše s patřičnou dávkou sentimentality Seifert a Nezval a také Kafka, prostituce se stala průmyslem stejně jako turismus a vlastně celá Praha. Točí se v ní peníze, o jakých se starým zlatým nevěstkám a jejich nadrženým vojáčkům a studentíkům s rudýma ušima ani nesnilo.

Tedy žádné „skrývání v zastrčených uličkách“ – Smečky rozhodně nejsou zastrčené – „za zavřenými a zatemněnými okny“, v tom je autor už sto let za opicemi. Okna dnešních hampejzů jsou až přesvětlena. Kurva Anno Domini 2014 už taky není „tragická a opovrženíhodná figura z polosvěta, přízrak z říše stínu“. Naopak, bulvár i televize se postaraly, aby druhé nejstarší řemeslo bylo ctěno a váženo, hlavně když řemeslnice odvádějí daně, a aby bylo všem na očích – od Prahy po vytlučené dálnice, od přepychových vil, bungalovů a kotců s výklady až na zem až po matrace rozmístěné pro německou a jinou sexuchtivou „chudinu“ v příhraničních lesích.

Kopáč shromáždil množství ohlasů ze starší i moderní literatury a tak se kniha stala i jakýmsi užitečným průvodcem po erotické literatuře. Své místo tu zaujímá literatura vysoká, ba nejvyšší, hned vedle staropražského popěvku o Anežce Bémové, která nepohrdla mladistvým milencem, hlavně když byl „dobře rostlej…“ Stejně jako se za návštěvu pražských hanbinců nehanbili ani arcivévodové panovnického Domu, natož plebejští kandidáti venerických chorob.

Škoda, že v knize chybí Franz Kafka a jeho s tématem úzce související avantýry. Autoři přitom mohli těžit nejen ze starších publikací, ale zejména z nové knihy Romany Nejdlové Amšel (syn Herrmanna Kafky), v níž by načerpali materiál přímo senzační.

Kniha podrobným zachycením bordelové topografie vybízí k procházkám po Praze a k srovnávání vzhledu příslušných uliček a domů „dříve a nyní“.

Nezbývá než doufat, že se autoři k tématu někdy vrátí obsáhlejší monografií.