KAREL SÝS

Není míru pod datlemi ani pod fíky

ale v Čechách vyrazily šeříky

Válka odkvetla pod prapory bezů

„Maminko neboj se na tanku se svezu!"

Nad Prahou vyšly pěticípé hvězdičky

prodali jste je za Coca-Colu z ledničky

Budete zavrženi ne však my

kapky světla v žumpě tmy