ZDENĚK HRABICA

Člověk jménem čtenář (čtenářka) může být navždycky poznamenán třeba i neidentifikovatelným symbolem. Pro mne je takovým hrůzostrašným symbolem havran. Když jsem nyní sáhl po knize Imogen Robertsonové OSTROV KOSTÍ – RODINNÁ HROBKA,která odhaluje temná tajemství Anglie, z roku 1783 (nakladatelství JOTA, 2014) s obálkou René Senka s havranem se zlatým okem v modrém pološeru, padlo rozhodnutí. Knihu přečíst. Už Karel Čapek dbal nejenom lákavého vzhledu knižního oblečení – ale dával si záležet na první větě, první stránce knihy. Totéž zvolili tentokrát jak nakladatel, tak i autorka.

Podstatou svižného románového příběhu je zvláštní objev v rodinné hrobce; hrobka na jezerním ostrově v Cambria v Anglii v roce 1785 skrývá ostatky prvního lorda Grety a jeho choti už celá staletí. Pozemky i s hrobem koupila rodina Gabriela Crowthera, náležející rodu Gretů, a tím převzala do svých rukou i krvavé dějiny všech těchto míst. Crowtherův bratr byl popraven za vraždu svého otce, barona z Keswicku, a Crowther (anatom) sám dal přednost před titulem a majetkem životu v ústraní. Ale stejně se sem vrací po desetiletích a společně s Hariet Westermannovou začne odkrývat i svou minulost.

Při otevření hrobky na Jezerním ostrově jsme coby čtenáři svědky, že ukrývá nejenom ostatky prvního lorda Grety a jeho choti, ale při otevření hrobky je objeven jeden mrtvý navíc.

Autorce se podařilo vytvořit z pátrající dvojice jakési zvláštní oddělení vražd, kterému se nakonec podaří objasnit záhadu nejenom tajemné hrobky, ale i dříve neobjasněné vraždy. Čtenáři mohu vzkázat, aby se nejenom těšil, ale potěšením z četby se i třásl. I když se jedná o zcela smyšlený příběh a o neexistující reálné postavy, jde veskrze o příběh s dramatickou zápletkou. Autorka, jak sama přiznává, si vypůjčila mnoho věcí z historie a přizpůsobila je potřebám děje.

Českému čtenáři s konzervativním pohledem může způsobit určitou potíž zabydlení lidmi a prostředím, náležejícím do ostrovní země před třemi stoletími. Ale o to je a bude jeho zážitek jistě mnohonásobně silnější.