JAROSLAV LIŠKA

„To je pro mě česká (španělská) vesnice“, zní rčení, když někdo něčemu nerozumí. Toto rčení vzniklo v 16. století, kdy jsme ještě patřili do habsburské říše. Již tenkrát návštěvníkům Čech připadala česká místní označení velice podivná a těžce srozumitelná i vyslovitelná.

Obdobná rčení jsou však běžná také v jiných jazycích. Tak Angličané říkávají „to mi připadá jakoby řecké“, pro Poláky je zase vše vzdálené „čínské“.