JOSEF ONDROUCH

K tragickému výročí rozpoutání Velké války přinesla České televize četné pořady. Sdílím názory filozofa Bělohradského, publicisty Peheho a dalších, kteří se domnívají, že válka, jež přivedla svět nad propast, ještě neskončila. Zračilo se to i v některých televizních pořadech. Válka pokračuje na Blízkém východě, v bojích na Ukrajině i v úsilí obnovit válku studenou. Některé inscenace a televizní dokumenty mají dobrou úroveň. Zvláště ty, které ukazují, jak titány, kteří rozpoutali válku, definitivně pohltilo propadliště dějin. Není sporu, že se tak stalo právem a že k nim patřili Habsburkové.

Byl jsem zvědav na to, jak se na Habsburky v souvislosti s Velkou válkou dívá Česká televize – konkrétně v pořadu o císaři Karlovi, uvedeném na II. programu v neděli před polednem 13. července 2014. Podle mne jde o nekriticky obdivný pořad o posledním Habsburkovi (i jeho předchůdci Franzi Josefu I.) na trůnu hroutící se říše. Vyhlášením Velké války svrhla císařská dynastie svět do propasti, z níž nebylo už nikdy návratu pro 17 milionů vojáků! V tomto směru ani náznak přiznání viny. Jen lítost, že Franz Josef, nevěda podepsal rozsudek smrti i nad svým císařstvím.
Popis Karlových pokusů o separátní mír v komentářích staré paní Zity zatajují, že Karel nebyl nikdy, stejně tak jako jeho tzv. pročeská vláda konzervativní šlechty Clam Martinice a Czernina, ochoten jít v diplomacii v zásadních věcech a v rozhodujících okamžicích proti Německu císaře Viléma. Je historickým faktem, že USA a jmenovitě Wilson téměř až do konce války připouštěli možnost zachování Rakousko-Uherska. Ale separátní mír se uzavřít nemohl, poněvadž i Karel zůstával vždy věrný Vilémovu Německu.
Kritická slova proti Masarykovi a Benešovi, znějící, jak jinak, z úst paní Zity, jsou v rozporu s historickými fakty. Považuji je za zcela nepřijatelná. Na rozdíl od zkratovitého projevu Zity v dotyčném programu ČT 2 předkládá Masaryk – ve Světové revoluci – a zvláště Beneš – ve dvoudílné Světové válce a naší revoluci – nejen faktické konkrétní poznatky, ale precizní zápisy z mnoha diplomatických jednání s předními politiky (s prezidentem USA Wilsonem, premiérem Francie Clemenceauem, předsedou vlády Británie Lloydem Georgem a mnoha dalšími). U českých „otců zakladatelů" jsou k dispozici pro ty, kteří čtou, zvláště u Beneše, četné rozhodující dokumenty.
Režisér Fuksa i jeho tým z brněnské televize by se za tohle dílo zkreslující naše dějiny jako Češi měli stydět. Pořad obdivující tendenčně Rakousko-Uhersko a poslední Habsburky není dokumentem, ale pochlebným paskvilem. Jak je možné, že takový pořad uveřejní ČESKÁ veřejnoprávní televize? Bohužel tento falešný pohled na naše dějiny je v souladu i s metodickým pokynem pro výuku moderních dějin ministerstva školství. Financovaný z čs. státního rozpočtu a fondů EU, označuje akt vyhlášení války Franzem Josefem I. za slavný!
Je hanebné, že Habsburky, kteří jako první rozpoutali a vedli Velkou válku, dnes prezentujeme právě v Česku pozitivně a stavíme jím pomníky.
U jednoho z nich, čerstvě nového v Mariánských Lázních, se mne manželé z Kasselu ptali: „Kdo je ten pán v uniformě?" – Když jsem jim potvrdil, že jde o císaře Franze Josefa I., právě toho, který před sto lety svým prohlášením národům zahájil první světovou válku, paní nevěřícně podotkla: „To je jako kdybychom u nás postavili pomník Hitlerovi."
Už se těším, co k tomu řeknou současní mariánskolázeňští radní, až se jich na to zeptám. Zkusím to na některém z příštích předvolebních shromáždění.