Výbor Klubu společenských věd (KSV) se připojuje ke stanovisku vedení Unie českých spisovatelů k probíhajícím válečným agresím ve světě. Jsme názoru, že především mírovým jednáním lze účinně přispět k řešení současných rozporů ve světě, odvrácení hrozící válečné katastrofy a vytvoření podmínek k důstojnému životu lidstva na naší planetě.

Za výbor KSV předseda Ing. Lubomír Vacek, CSc.