Výzva Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov na ukončenie vojenského násilia a utrpenia nevinného obyvateľstva v ozbrojených konfliktoch

My, slovenskí spisovatelia, členovia Spolku slovenských spisovateľov,v duchu odkazu prvého Kongresu slovenských spisovateľov z roku 1936 ako najvážnejšieho a najvýznamnejšieho spoločného snemovania slovenských spisovateľov, vedcov a publicistov –na ktorom sa jeho účastníci zjednotili nielen na spoločných cieľoch slovenskej literatúry, kultúry a politiky, ale aj v aktivizovaní pokrokových síl proti narastajúcej hrozbe fašizmu a ohrozovaniu základných humanistických hodnôt – vyjadrujeme nesúhlas s vojenským riešením, ktoré spôsobuje bratovražednú vojnu na Ukrajine, kde vládna armáda útočí pod zámienkou ochrany ukrajinského štátu, resp. boja proti „separatistom“ i na vlastné civilné obyvateľstvo, čoho následkom sú tisícky nevinných mŕtvych a zranených ľudí – osobitne detí a žien – trpiacich každodenným ohrozovaním životov, smrťou rodinných príslušníkov, stratou domovov, nedostatkom potravín a zdravotnej starostlivosti a ďalšími neľudskými následkami bojov.

Odsudzujeme politiku podporujúcu vraždenie civilného obyvateľstva a osobitne neobjektívnosť väčšiny slovenských i európskych najmä komerčných médií, novinárov a politológov, keďže zámerne neinformujú o utrpení civilného obyvateľstva v Donecku či Luhansku a jednostranne podporujú ukrajinskú útočiacu stranu konfliktu, ktorá nemá záujem riešiť problémy konštruktívnym dialógom, obojstrannými rokovaniami a hľadaním mierových východísk. Podporovatelia tohto spôsobu riešenia problémov sa tým stavajú na stranu vraždenia, násilností a nesú morálnu spoluzodpovednosť za smrť a utrpenie nevinných obetí.

Vyzývame slovenské, európske i svetové spisovateľské, umelecké a vedecké intelektuálne spoločenstvá, ale aj všetkých demokraticky a humanisticky zmýšľajúcich politikov, aby protestovali proti bezohľadným vojenským aktivitám v regionálnom konflikte na Ukrajine, ale aj v pásme Gazy a ďalších častiach sveta, a aby čelili mediálnym a spravodajským klamstvám o vojnových konfliktoch, ich neľudských dosahoch na civilné obyvateľstvo a verejne žiadali hľadanie východísk formou dialógu a rokovaní.

Takisto vyjadrujeme nesúhlas s riešením politických problémov prostredníctvom uplatňovania ekonomických sankcií, ktoré v konečnom dôsledku postihujú predovšetkým nevinné civilné obyvateľstvo, vrátane občanov Slovenskej republiky.

Z uvedených dôvodov vyzývame politikov Európskej únie i našich politikov, aby sa nedávali čoraz viac vťahovať do vojnového konfliktu, ktorý v konečnom dôsledku môže vyústiť do ozbrojenej konfrontácie nepredvídateľných rozmerov, ohrozujúcej existenciu európskej aj celosvetovej populácie, ale aby vykonali všetko pre neodkladné ukončenie vojnových násilností, vraždenia a aby vyvinuli maximálne úsilie na dosiahnutie mierových riešení.