JAROSLAV SEIFERT

Lenin

(úryvek)

Otevřte okna!

Bolest oči zavírá

v pozadí rudých tkanin.

 

Zvedli mrtvého

a hrob se otevírá.

Je mrtev Lenin.

 

Davy se hnuly.

Kráčejte potichu!

Spár bolesti se zatne.

 

Pro smutek světa,

můj drahý básníku,

slavíci zpívají špatně.

 

BERTOLT BRECHT

Díra v Iljičově botě

Vy, kdož na paláci odborů děláte

Dvacetimetrovou Iljičovu sochu

Nezapomeňte na díru v jeho botě

Na toto znamení chudoby dosvědčené mnohými.

Slyším totiž, že ta díra

Míří k západu, kde žijí mnozí, kteří podle té díry v botě

Poznají, že Iljič

Je jedním z nich

 

Tkalci koberců z Kujan-Bulaku na počest Leninovu

1

Častých a vydatných poct se dostávalo

Soudruhu Leninovi. Existují busty a portréty.

Pojmenovávala se po něm města,

pojmenovávaly se po něm děti.

Řeční se o něm v mnoha jazycích

Od Šanghaje po Chicago konají se na počest Leninovu

Shromáždění a manifestace.

Takto však vzdali mu poctu tkalci koberců

Malé obce v jižním Turkestánu:

 

Dvacet tkalců roztřesených horečkou

vstává tam každého večera od bědného stavu.

Horečka obchází: železniční stanice

Hučí bzukotem komárů, hustý mrak

Stoupá z bažiny za starým velbloudím mrchovištěm.

Ale železnice, která

Přiváží jednou za čtrnáct dní vodu a páru,

přiveze

Jednoho dne i zprávu

Že se blíží den Leninových oslav.

I usnesou se lidé z Kujan-Bulaku

Chudáci, tkalci koberců

Že ve své obci také postaví

Sádrovou bustu soudruhu Leninovi.

Když se však vybírají na bustu peníze

Stojí všichni roztřeseni horečkou a dávají

Chvějivýma rukama své klopotně vydělané kopejky.

A rudoarmejec Stěpa Gamalev, který

Pečlivě počítá a pozorně se dívá

Vidí ochotu oslavit Lenina a má z toho radost

ale vidí i nejisté ruce.

A náhle podává návrh

Aby za peníze na bustu nakoupili petrolej a

Polili jím bažinu za velbloudím hřbitovem

Kde se líhnou komáři, kteří

Roznášejí zimnici.

Tak by tedy zvítězili nad horečkou

v Kujan-Bulaku, a to

Na počest zesnulého, ale

Nezapomenutelného

Soudruha Lenina.

 

Usnesli se na tom. V den oslavy jeden za druhým

Nesli za vesnici zprohýbaná vědra

Naplněná černým petrolejem

A polévali jím bažinu.

 

Tak prospěli sobě tím, že vzdali poctu Leninovi

A vzdali poctu Leninovi tím, že prospěli sobě:

Pochopili ho tedy.

 

2

Slyšeli jsme, jak lidé z Kujan-Bulaku

Vzdali poctu Leninovi. Když tedy

Nakoupili petrolej a polili jím bažinu

Vystoupil večer na schůzi jeden muž a žádal

Aby na staniční budovu dali tabulku

Se zprávou o této události i s přesným

vylíčením toho

Jak změnili svůj původní úmysl a vyměnili

Leninovu bustu za bečku petroleje, jenž hubí

horečku.

A to vše na počest Leninovu.

A udělali i to ještě

A dali tam tabulku.

Přeložil LUDVÍK KUNDERA