STANISLAVA KUČEROVÁ

Organizované pohoršení nad vulgarismy prezidenta Zemana je zábavné. Úctyhodní ochránci čistoty našeho jazyka na veřejnosti jsou do té míry ovlivněni tím, co běžně slyší a nedostatkem klasického vzdělání, že planou hněvem nad (podle nich) vulgárním výrokem, že byl „zkurven návrh zákona“.

Zkurvit jakékoli lidské dílo neznamená vodit je k nevěstkám, ale – podle latinského slovesa curvo, curvare (křiviti) – vytvořit nějakou pokřiveninu. Slovník jazyka českého (Váša-Trávníček) překládá sloveso zkurvit jako zpackat.

Pochyby budí i pozdvižení nad výroky o skupině Pussy Riot. Jak ji označit slušně, když si sama dala neslušné jméno (a to už nepřipomínám míru neslušného chování)? Jak se vyhnout vulgarismům? Zřejmě jen tak, že to jméno nebudeme do češtiny překládat, necháme je v angličtině a tak většina národa nepozná, že je to vulgarismus. Jak libé pokrytectví, jak libá licoměrnost.

Skutečně, ten prezident se má ještě co učit!