BŘETISLAV KOTYZA

Citovat Otevřený dopis nemá smysl.

Vyčítají, kulturtrégři se špatným svědomím, Miloši Zemanovi jeho slovní hrubiánství na vlnách rozhlasu, a žádají odstoupení z funkce prezidenta ČR! Zde moje odpověď do debaty. Přeji dobrý den všem zde jmenovaným.

Pokleslá kulturnost obyvatel České republiky je známa, a je i v zahraničí poukazováno na tento jev. (Česká republika je vnímána jako země neumytých páchnoucích lidí a špinavých, byť drahých automobilů. Rovněž u sousedů v příhraničí se vyskytují špatnou češtinou psané texty: „Češi, nekraďte zde!“).

Politici jsou reprezentativní, obyvatelstvem zvolený vzorek obyvatelstva se vším všudy, včetně pod kůži zažrané obecné zlodějny a buranství. A buranství je to, oč tu běží. Staré heslo – kdo neokrádá stát, okrádá rodinu – je stále praktikováno, a jak se jeví, na všech úrovních. Spravedlnost zdlouhavě klopýtá za zjevnou a prokázanou nespravedlností, v nejkřiklavějších případech za kriminalitou hospodářskou i společenskou. Očekávat v tomto zhrublém mafiánském prostředí slušnou a kultivovanou vyjadřovací mluvu, bylo by, dle mého, naivní. Na hrubou díru hrubá záplata. Vyjadřovací schopnosti pana prezidenta Miloše Zemana jsou vynikající; používaný Slovník spisovné češtiny je odpovídající době. A doba je vulgární. I současní mistři slova rádi a hojně používají vulgarity všeho kalibru, pro vytvoření iluze současnosti. Jaký je občanský, lidský rozdíl mezi publikovaným literátem a žblepty Miloše Zemana, dnes ve funkci prezidenta?

Počet vydaných knižních titulů, počet nových kulturních zařízení (v každé zapadlé obci…), počty koncertů atd., jsou pouze výčtem vynaložených investic. Nehovoří však nic o kulturnosti českého národa. Prostředí a život v tomto prostředí vytváří obecně používaný jazyk národa. Nad tímto faktem je třeba se zamyslet a hledat způsob nápravy. Hodnotit jednotlivé slovní úlety a žádat o odstoupení prezidenta na základě jeho nevymáchané huby?

Přeji zdravíčko, po těle i po duchu.