STANISLAV ZEMAN

Vysílá signály

Kuňká

Kváká

Skřehotá

Na všechny strany

Někdy napravo

Jindy nalevo

Podle klimatu nad močálem

Prší-li

Či jenom kape