Státní president Dr. Emil Hácha učinil dne 23. června 1941 jménem svým a jménem vlády Protektorátu Čechy a Morava toto prohlášení:

Vůdcovo rozhodnutí zúčtovat s bolševismem je historickým mezníkem v úsilí o přebudování Evropy. Nás Čechy toto rozhodnutí našlo duševně připraveny – stejně jako vždy v osudových chvílích našich dějin – kdy na dlouhou dobu měli jsem se rozhodnouti o svém stanovisku. Jsme proti orientaci, která je cizí našemu historickému a kulturnímu vývoji a poslání.

My, věrni svým dějinám, dnes jako včera, rozhodujeme se pro Evropu, pro sociální spravedlnost, bez násilí a krveprolévání, pro tradiční naši křesťanskou duchovní základnu. I v dobách bolševismu nejpříznivějších náš národ mu dokonale odolal, hlavně proto, že naše dělnictvo, naši zemědělci cítili instinktivní odpor proti zápornému a destruktivnímu, nám rasově cizímu marxistickému bolševismu.

Jsme přesvědčeni, že vítězná vojska Velkoněmecké říše, která včera nastoupila svůj pochod, v několika málo dnech ukáží celému světu, co se skrývá za hlučnou fasádou bolševismu.

Pro všechny české lidi platí jediný příkaz, jediná národní povinnost – v klidu a naprosté kázni pracovat se zdvojenou silou na úkolu nám svěřeném, na zásobovacím a výzbrojním plánu Velkoněmecké říše.