Prof. VÁCLAV PAVLÍČEK

Nevím, zdali si zasloužím tolik chvály. Ale mám-li říci, co mi také leží na srdci, je to ono stále prosazované falšování historie českého národa a české společnosti.

Nedávno jsem se v souvislosti s diskusí o Masarykově České otázce zmínil, že Masaryk ve shodě již s Dobrovským, Kollárem a dalšími osobnostmi české kultury hovořil o tom, že český národ se zachoval díky plebejským vrstvám, na rozdíl od jiných států. Tato má teze, kterou jsem již několikrát opakoval, vyvolala odpor – s tím, že je to aristokracie, která tento národ zachránila.

Vzpomněl jsem Josefa Hlávku a to, co jeho nepochybně konzervativní nástupce ve funkci předsedy Akademie a předsedy Nadání profesor Antonín rytíř Randa říkal – totiž že to, co v jiných zemích bylo dílem někde panovníka, někde vyšších společenských vrstev, u nás učinil „jediný, z lidu vyšlý bohatýr ducha a práce Josef Hlávka“. Nebyl to však jen Hlávka, byli to lidé obyčejní, prostí, kteří byli nositeli obrození českého národa.

Této myšlence, abychom hájili pravdu, abychom dokázali vzdorovat tomu, co kdysi Max Weber nazýval tak, že mnozí lidé jsou okouzleni šlechtickými predikáty, jsem se snažil zůstat věrný a snažil jsem se, kriticky a pravdivě, abychom zůstali věrni tomu cíli, který v oblasti české historické a společenské vědy existoval a existuje.

Jsem rád, že dostávám tuto cenu právě od spisovatelů, kteří tuto myšlenku vlasti a kultury vzali za své.