MILAN DUBSKÝ

Věda má dávat a navrhovat odpovědi na otázky a problémy života a prověřovat, zda stávající přírodní, ale i některé společenské zákony, uznávané pravdy, poučky a systémy jsou správné. Zda by nemohly být přesnější a lepší. Protože konečné poznání světa neexistuje.

Čím a jak by šlo také umořovat náš státní dluh? Odejmout peníze určované dosud ministrům k odměňování náměstků a vysokých státních úředníků a dát je na snižování státního dluhu a dluhové politiky. Vždyť i jejich regulérní měsíční plat je mnohokrát vyšší než tak zvaný průměrný plat českého státního zaměstnance. Vysocí státní úředníci nejsou až tak výjimeční, aby dostávali, někteří z nich, ke svým měsíčním platům roční půlmilionové odměny.

x

Lži jsou jako plevel. Jejich semena se uchycují velmi snadno a množí se nejrychleji. Proto je musíme jako plevel ničit a umořovat. Zcela tento plevel odstranit se nepodařilo za celou dlouhou historii lidstva.

x

Četní kritikové by měli poté, co něco kritizují a chtějí to napravit nebo odstranit, navrhnout řešení. Teprve pak, se může stát jejich kritika prospěšná a účinná.

x

Mediokracie je název, jméno určitého typu režimu. Ale není to tak přesné označení. Ona media nevládnou, ale hodně ovlivňují nazírání a myšlení lidí. Jsou ale většinou služebníky těch, kteří je vlastní. Relativně nezávislý novinář, publicista je vždy v pozici slabšího. Pokud tlumočí stanoviska majitelů média, je za to placen, někdy velice dobře. Pokud se vyskytuje jedinec, novinář, publicista s oponenturou proti establishmentu, stane se, že v příslušném médiu dlouho nevydrží, anebo by mohl být špion.

x

Lidé se „selským“ a „zdravým“ rozumem nejsou pro zboží vynášené reklamou až do nebe těmi pravými, nejlepšími zákazníky.

x

Svoboda je přirozenou touhou člověka dělat co jej baví, volit z více možností a chovat se v rámci společenského prostoru po svém. Dává mu prostor pro seberealizaci a společenské začlenění do lidské komunity. Je ale také závazkem, svědomím při vlastním rozhodování. Nepřijímá omluvu a nedává možnost vymlouvat se na někoho jiného. Rozhodnutí činí vždy konkrétní jedinec. A to jsme my, já a ty.

x

Pouze prožité bolesti, smutek, samota a zklamání, ale i radost, splněná přání a cíle vlastním přičiněním, láska a přátelství naplňují skutečný život. Slyšet a číst o tom jsou pouze náhražky.

x

Historie ukázala a ukazuje, že zákonodárci, senátoři, poslanci a zastupitelé všech stupňů navrhují, sepisují a schvalují zákony, vyhlášky a nařízení hlavně pro sebe.

x

Často je opakováno rčení, že demokracie není to pravé ořechové, ale že to je dosud nejlepší systém, co kdy existoval. Nemyslím si to po zkušenostech získaných žitím v jejích prostorách. Je velmi podobná těm předešlým. Má jen lepší obal, šaty. Ale krádeže, lumpárny, lži, války, korupce, nerovnost lidí se v ní dějí stejně. Dokonce více a ve velkém.

x

Dlouhotrvající blahobyt jednotlivce a společnosti bez vlastního přičinění vede po čase vždy k pádu a končí. Není to jednoduchý, primitivní, přímočarý proces. Ale patří k těm podstatným příčinám.

x

Neobyčejnost je podmíněna obyčejností, bohatství chudobou, nevšednost všedností, krása nestejností a dobrota zlem.