FRANTIŠEK DOSTÁL

Žádnou přesnou odpověď na otázku vyslovenou v názvu neznám, ale vím, že lidské tváři sluší úsměv. Jako pouhý fotografující, co se nehlásí mezi fotografy, však cítím, že ani obrázek se silným obsahem nemusí být okořeněn humorem, a přesto jeho obsahu nic neubližuje. Ten však bývá na fotografii ke zjištění a spatření i tehdy, když prezentuje navíc ještě absurditu a komično světa okolo nás. Navíc případný divák a návštěvník expozice bývá převelice často postižen trvalým zíráním na obrazovečky všech rozměrů, je zahlcen čísly a unaven reklamami. Takový divák totiž nemusí absurditu místa svého žití vůbec objevit. Ani exotickou krajinu versus nesoulad. Stejně tak absurdní seskupení lidských figurek a předmětů nespatří každý.

Humor, převelice často přehlížený, je však stav duše a bývá vyjádřením osobní radosti a případné, byť i malinkaté spokojenosti s chodem světa.

Cítím, že podobné nesouznění je možné vypozorovat také z poezie či jiných literárních útvarů. Kamenné výrazy tváří nad obrazovečkami to dokladují a stojí tak u zrodu další, ale již smutnější absurdity. Skutečná absurdita totiž vždy spojuje význam věcí okolo nás, i když nabízí spíše jakýsi nesoulad a roztříštěnost.

Je zřejmé, že člověk se cítí být fenoménem usazeným na vrcholku světa, ale i přes pokrok v moderních technologiích se mu mnohého nedostává. Postrádá totiž cosi zcela obyčejného – lidský smích vytrysklý snad přímo z jeho srdce.

Ano, existují i smutné absurdity. Například stará žena opírající se o hůl a stojící v prostředku hromadné dopravy nad kamennou tváří, sledující display jakési krabičky nabité vědomostmi, s nimiž si někdy neví rady.

Zajisté, i ve 21. století se každý nenarodí jako člověk přeplněný vědomostmi. K nim se člověk musí pracně dopracovat, když zrovna neusedl na vysokou politickou sesli. Hlupák bez smyslu pro humor se totiž už jako chytrák narodil. Já mu to nezávidím. Sám totiž chybuji, ač nechci, avšak vyznávám a skláním se i před komičností spojenou s absurditou současného světa. Navíc smích bývá výrazem a teplem lidského života. Definovat humor je obtížné. Spisovatel Karel Čapek tvrdil, že humor znamená víc vědět. Na tom opravdu něco je a platí to i pro 21. století.