JAN DAWIDKO

Samotář

Jsou dny

kdy utíkám před lidmi

vyhledávám samotu

ve stínu stromů

 

Jsou noci

kdy pozoruji hvězdy

blikajících letadel

 

Jsou rána

kdy se jen tak bosý

brouzdám ranní rosou

 

Dotýkám se stromů

z jejich majestátu

nabírám novou sílu

 

Vracím se zpět do ulic

s radostí a úsměvem

pozoruji

kolem jdoucí lidi

 

Zimní čas

Na Orlické hory

sluneční paprsky

dopadají

 

Sněhové vločky

nad krajinou poletují

třpytí se v ranním jasu

až oči přecházejí

 

Rampouchy na římsách

pozvolna odtávají

svůj zimní čas

 

Kominík

Na střechách

komíny vymetám

 

Jak černý pták

za komíny

se v zimě ohřívám

 

Na střechách

komínů král

 

Jsem kominík

co komíny má rád