JAN CHODSKÝ

Pochodují národy

k budoucnosti šťastné,

český se však posadil

u tlačenky mastné.

 

Přežvykuje umaštěn

od hlavy až k patě,

spokojeně tváře se

a nohama klátě.

 

Nenechá se vyrušit

z velikého blaha,

ani kdyby hořela

stověžatá Praha!