PAVOL JANÍK

K životnému jubileu spisovateľa Jána Tužinského

Originálne autorské výpovede popredného prozaika a vynikajúceho esejistu s medzinárodným renomé PhDr. Jána Tužinského, PhD. (*29. 3. 1951 Zlaté Moravce), popri štylistickom majstrovstve prinášajú obdivuhodné podnety v rovine poznania - demonštrujú unikátne možnosti emotívno-intuitívneho uchopenia a prenikavého racionálneho pochopenia protirečivých štruktúr súčasného sveta.

Intelektuálne vzopätia a formálne výboje literárnej tvorby Jána Tužinského v rozmeroch výrazových prostriedkov i sémantických segmentov včleňujú aktuálne úsilia slovenského písomníctva do duchovných oblúkov univerzálnych hodnôt slovanskej a európskej proveniencie, ako aj do všeľudských myšlienkových a kreatívnych prúdení.

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil spisovateľovi Jánovi Tužinskému vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra za vytvorenie umelecky pôsobivých, sociálne vnímavých a tvarovo pozoruhodných literárnych diel reflektujúcich kľúčové pohyby slovenskej spoločnosti a bytostné otázky moderného človeka.

Povedané vecnou rečou suchej faktografie - Ján Tužinský absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave; v uplynulých rokoch bol niekoľko volebných období predsedom Spolku slovenských spisovateľov, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a ústredným riaditeľom Slovenského rozhlasu. Je autorom viacerých výrazných knižných titulov, ktoré boli publikované vo viacerých jazykoch a za ktoré získal prestížne ocenia na Slovensku, Českej republike i v USA.

Centrálnou osou literárnej produkcie Jána Tužinského je mapovanie jedinečnej situácie jednotlivca i signifikantného stavu určujúcich civilizačných tendencií, pričom preukazuje nevšednú schopnosť objavne zachytiť a sugestívne zvečniť živý, plastický, rozmanitý a pulzujúci zážitkový svet jednotlivca, ako aj charakteristický kolorit historických dimenzií a podmieňujúcich okolností ľudského bytia.