KAREL SÝS

Můj bůh nepotřebuje oltář ani zlaté tkaničky

ani nečichá ke kadidlu

nelibuje si v biřmovacích prstenech

nemáchá lidské prádlo berlou

jako dobrý kantor oceňuje svéhlavost

ale malíčkem láme neposlušnost planet

prská po vesmíru galaxie jako pecičky angreštu

Můj bůh po mně nechce

rodné číslo živnostenský list

aniž kontroluje můj čárkový kód

 

„Každé kradené štěstí bude přerušeno“

Tak pravil Stvořitel - pán kovů mramoru a kadidla