Unie českých spisovatelů, z.s., pořádá pro své členy i pro zájemce

KONFERENCI

v sobotu 14. května 2016 od 10.30 do 13 hodin v Praze 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153.

Téma: Rozměr svobody a cenzury v kultuře

Srdečně zve předsednictvo UČS.