MIROSLAV FLORIAN

Miroslav Florian se narodil 10. 5. 1931 a zemřel v Praze roku 1996 v den svých pětašedesátých narozenin. V letošním roce si tedy připomínáme jeho kulaté výročí, 85 let od narození a 20 let od úmrtí.

Tak jako Nezval, Holan, Seifert či Hrubín byl i Miroslav Florian obdarován Poezií a svět kolem sebe i v sobě uměl proměnit ve verše. V minulém režimu byl básníkem vydávaným, oceňovaným, slavným a čtenářsky oblíbeným, po roce 1990 ho novodobí normalizátoři totálně vydědili z literatury.

Není třeba zdůrazňovat Florianovo poetické mistrovství, jeho poezie bezesporu patří do pokladnice českého písemnictví.

Ať alespoň dnes na této straně k vám promlouvají jeho verše, které jsem vybral z jeho knih a které mám rád. Věřím, že se stanou i vašimi verši.

MICHAL ČERNÍK

 

Kdybych měl tolik životů

Kdybych měl tolik životů, kolik má réva zrn,

a každý oblý byl a sladkosti byl pln,

všechny bych rád je dal, ach všechny bych je dal,

aby z nich vinař rudé víno lisoval

pro radost srdcí vašich.

 

Kdybych měl tolik životů, co květů šalvěj má,

a každý hořký byl a v každém byla tma,

všechny bych rád je dal, ach všechny bych je dal,

aby z nich stal se lék, který by pomáhal,

když někdy srdce bolí.

 

Ale že život mám jeden jen, jediný,

jakpak s ním naložím, prchavé vteřiny?

Třpyt, kam tvář věčnosti dopadla nakrátko,

v střepy se rozbije jak dětské zrcátko,

v droboučké střepiny, které déšť roztřese

jak rzivé jehličí v předjaří po lese.

 

Ó kéž by jen můj hlas, chatrný, úzký prám

za šera jitřního nezbloudil cestou k vám

a mohl převézti i váš dech nejtišší

do země budoucí, která jej uslyší.

Ze sbírky Otevřený dům, 1957

 

Nejdeš mi z hlavy

Nejdeš mi z hlavy jako verš,

tak živý a nádherně strohý,

celý den si tě skandují

mé nohy.

 

Jdu promrzlý a zamknutý

do kůže, do smrtelných kostí,

ale ten verš, jejž mlčím si,

ví o milosti.

Ze sbírky Závrať, 1957

 

Hvězdnatá noc

Vrcholky cítí všechnu bolest stromu,

vrcholky cítí těžkou touhu stromu –

A člověk na mžik hlavu zaklání,

aby uviděl tam dole na nebi

své mocné, propletené kořání.

Ze sbírky Tichá pošta, 1965

 

Černý med

Vybíral jsem celé plástve

celé plástve černého medu

až zalesklo se jen tvé nahé bělmo

 

Zabral jsem mírné končiny tvé

v čele armády deště

a zbořil vysoký tvůj účes

 

I stračí hnízda jsem prohledal

a zlaté plíšky

vyzváněly mi na podpatcích

 

Obchvácený a ztracen

kam uprchnout mám před tvou sladkou pomstou

Kam před tvou pyšnou milostí

Ze sbírky Tichá pošta, 1965

 

Žíhaná kytice

Neposílej ke mně

čtverhranný vítr

a beránka z těsta plného hrozinek

plného mumií

 

A vyhoď ten džbán

s mrtvou vodou

tu četu žoldnéřů

rozvalenou kolem ohnišť

 

Nedávej mi pořád znát

že jsem tvůj zajatec

Nepřestal jsem být

vysokým důstojníkem

 

divokých lesních včelstev

Ze sbírky Tichá pošta, 1965

 

Dejte mi…

Dejte mi poslední a padající lístek,

to rozdělovací znaménko,

a já vám přečtu:

Strom je zelený.

 

Dejte mi sazi,

vdovu po ohni,

a já se zeptám: Kdeže strojí

bílou nevěstu?

 

Dejte mi slzu,

a já spočítám,

kolik per má husa letící –

a každé pro básníka.

Ze sbírky Tichá pošta, 1965

 

Klekání

Ty

tichem rozšumělý,

slyším tvé stavy tkající křídlo lyšaje,

tvé polibky, jimiž vyprovázíš první zelené jehnědy:

neponižuješ se zázraky a tak usilovně

se před námi zapíráš, až je z toho hvězdná mlhovina –

zvonům to jde,

ale chudobka se červená, když tě má oslovit,

tak jako tahle modlitba, která neprosí o nic.

Ze sbírky Iniciály, 1972

 

Lípy

Přejte už, přejte téhle zemi klid,

aby jí všechno nepadalo z ruky,

mžením a hřměním aby mohla křtít,

a dole v studnách zelenavý třpyt

a horký vzduch nad bílou tavbou žit

aby se chvěl

o nás a naše vnuky.

 

Přejte teď, přejte téhle zemi klid.

Vítr se zde jen kvapně utáboří,

jiřička uletí jí za pohoří,

i její zvony táhnou do Říma…

Ale můj otec tu zem objímá.

Když si ji trochu schumlá pod hlavou,

voní to rmenem nebo otavou.

 

A bez konce

jak na Veliký pátek

poklady vystupují z hlubiny –

každý den slavím steré jmeniny,

každý den slavím narozeniny

květiny a železa, stařičkých pařezů,

halekaje do jejich naslouchátek…

 

Přejte klid lupení, přejte jej nepokoji,

jenž pobízí rafije na orloji,

říčkám, které tak často uřeknou se

a je z toho kachna nebo zlaté house,

babočce

modlící se na kalině,

přejte je, přejte naší domovině,

ať neklid náš, to věčné jarní tání

ji otvírá jak vytoužené psaní –

a třeba plné pravopisných chyb.

Po chodnících,

v nichž shlukují se lomy,

nebrána kameloty na vědomí

sune se tichá demonstrace lip.

Ze sbírky Iniciály, 1972

 

Rod

Ženo,

z klína ti roste pšenice,

 

půjdu a napeču z tebe chleba.

 

Celou tě snědí

vnuci a pravnuci a ještě nezrozená města,

 

drobinky dostane oheň.

Ze sbírky Smluvená znamení, 1973

 

Ptáci

Uměl jsem jedním tahem

tvoje ruce –

holubici, zobající na psacím stroji.

 

Taky jsem uměl prudkým stínem

hněvivou labuť,

tvoje obočí.

 

A plameňáka, plameňáka

poslepu.

 

Celou si tě zkouším

až teď,

kdy vyhlížím tě na prázdném nebi.

Ze sbírky Smluvená znamení, 1973

 

Smluvená znamení

Tvá ruka – vojsko

s pěti praporečníky.

 

Přijď na pomoc,

vojsko s pěti praporečníky!

 

Mlsně

kinžálem racků pošvihávají

vody,

než zaútočí.

 

Zem v starých zákopech si šeptá.

 

Polož se u mých rtů,

vojsko s pěti praporečníky!

 

A potom na mé oči.

Ze sbírky Smluvená znamení, 1973

 

Zimní ovoce

Loučí se vznešená hejna –

echo

ticha, jež se opřelo o hory.

 

Zčeřená zem se vlévá do slunce.

Slastně

se protahují umilované váhy.

 

Řadí se léto k létu:

na lískách

nádherné a tvrdé zimní ovoce.

Ze sbírky Smluvená znamení, 1973

 

Sladký život

Která je moje,

která z dívek nezapsaných v matrice,

z dívek v šátku

okvětních plátků?

 

Která je moje,

která z těch letušek

sklánějících se nad anděly,

jimž roznášejí mléčné karamely?

 

Bože můj,

snad ji nepropasu,

už jsem si nařídil hodinky

podle nebeského času.

 

Ať nezabloudí k nám

v bořícím se baroku bouře.

Spořádaný člověk má někoho mít,

až umře.

Ze sbírky Smluvená znamení, 1973

 

***

Neumím tě mít rád,

už se to nenaučím.

Všechno, všechno mi darovalas,

a já tě mučím.

 

Neumím tě mít rád,

můj živote, můj palčivý stíne,

a všechno, všechno jsem ti dal,

tak jako žádné jiné.

 

Má jediná,

neumíš mě mít ráda.

Po dunách dnů naše krev letí

jak marná kavalkáda.

Ze sbírky Jízda na luční kobylce, 1974

 

Milostný dopis

Napsal jsem prstem na nebe,

napsal jsem v polospánku

tvé jméno

přes celou stránku.

 

Namaloval jsem květinu

přes všechny letecké linky –

snad nezmrzne v těch pustinách,

dýchám jí na kořínky.

 

A postskriptum, to přečte ti

drozd, zjihlá okarína,

hned zrána hlavu zakloní,

jako by upil vína

Ze sbírky Jízda na luční kobylce, 1974

 

O posledních věcech

Když láska umírá,

je nejsilnější,

rozvine se jak infantérie

při marné zteči.

 

Když láska umírá,

svět se boří

a duje vítr, ten popálený vítr

z Tichomoří.

 

Když láska umírá,

drtí jak Golem.

A potom zadrhne o pavučinu,

o neviditelné sbohem.

 

Když láska umírá,

ty myslíš, že se vzdává?

Budem u ní bdít a budem za ni dýchat,

i když už nepoznává.

Ze sbírky Jízda na luční kobylce, 1974

 

Kdekoliv pohladím zemi

Maminko moje, tak dlouho

jsem nedostal od tebe řádku,

tak dlouho neuslyšel jsem

tvůj pozdrav ve sluchátku:

 

jak žiješ – na druhém břehu?

Dál na mne myslíš, to vím,

nic ti teď nemohu zapřít,

nic ti teď nezamlčím.

 

Nedbám na dávné tvé rady,

na sladce pršící hrách –

i v spánku marně se zmítám,

zas a zas na lopatkách.

 

Pomoz mi, odpusť mé viny

a zbav mě přízraků zlých.

K tobě se, maminko, modlím,

ty, jež jsi na nebesích,

 

ty, jež jsi v trávě a štěrku

všech našich vezdejších cest.

Kdekoliv pohladím zemi,

tak si tě nemohu splést.

Ze sbírky Jízda na luční kobylce, 1974

 

V polích

Kapku za kapkou krve

při každém verši ztrácet,

co si přát víc,

na vlně lánů zlatobrvé

v poledne vykrvácet

a nebýt nic,

nežli jen slunce a vánek

na křídlech ptáků,

abyste si mě cestou natrhali

jak kytku vlčího máku.

Ze sbírky Jízda na luční kobylce, 1974

 

Už vím…

Už vím, kde hnízdí hrdličky:

v tvém hrdle

nebo pod víčky.

 

A taky vím, co zobají:

slzy,

když na víc nemají.

 

Létají s tebou jako stráž,

v noci

se jimi přikrýváš –

 

Zahřej mě, milá. Do dlaní

stěhují se mi

havrani.

Za sbírky Jeřabiny, 1977

 

Věrnost

Počkám si na tebe, písni,

a slovo nevezmu zpět,

i když jsi mladší nežli já

o šestačtyřicet let.

 

Touláš se plískanicemi –

ale v mém notýsku

se rozšumějí listy,

až staneš nablízku.

 

Ne, tebe si netroufnu napsat,

byl by to smrtelný hřích:

chci se jen dívat, jak z vlasů

stéká ti tající sníh.

 

A mlčet, chviličku mlčet,

hladit tě bezděky

jak ženu, ke které patřím

odvěků navěky.

Ze sbírky Jeřabiny, 1977

 

Medikamenty

Vzal jsem si prášky na bolení hlavy

– a hlava třeští dál.

 

Vzal jsem si prášky na bušení srdce

– a srdce buší dál.

 

Nepomůže už nitroglycerin,

Händel a veronal.

 

Bez tvé lásky k ničemu mi není

spánek ani bdění,

sůl, radost ani žal.

Ze sbírky Dráha blesku, 1986

 

***

V mých náramkových hodinkách

je vlaštovka, co chvátá,

večer jí padne zlatý prach

na křídla rozepjatá.

 

***

Hluboké lesy,

do kterých prší,

černají, vlní se

celou mou duší…

 

***

A tluču-li hlavou do zdi

jak větrem hrušně zvichřené,

ozývají se mi drozdi

už z každého písmene…

 

***

Nemysli, bože, když mě biješ,

že polezu ti ke křížku

a že svou báseň do kláštera

pošlu jak jeptišku.

Ze sbírky Archandělský happening, 2006