LECH PRZECZEK

• Při jakémkoliv pokusu o rozšíření poznání tvrdě narážel na hranici svých možností.

 

• Nevýhodou výuky plavání prostým vhozením do vody jsou neúměrně vysoké ztráty na životech.

 

• Platil falešnými bankovkami a zdůvodňoval to tím, že stejně kupuje zajíce v pytli.

 

• Spousta lidí zbytečně ztrácí čas hledáním hlubšího smyslu ve zjevných nesmyslech.

 

• Měl velice kladný vztah k malířství. Byl totiž často opilý pod obraz.

 

• Lidé ve městech často otevírají okna, aby se mohli nadechnout čerstvého smogu.