JAROSLAV EMINGER

Realita

Hlasujeme pro nové

časy a hojná léta,

rostou oligarchové

a chudinská ghetta.

 

Inovační

Historici dostali

zřejmě za to dost,

že zkonstruovali

novou minulost.

 

Zpravodajství

Mediální pračky

mají obracený chod:

zdroj je dobré značky,

splašky jdou pro národ.

 

Ikona

Umělečtí trenýrkáři

jsou oděni svatozáří.

Média se shodnou vcelku,

že jsou zralí na Nobelku.

 

Zaostalost

Na Hrad se drápe

umělecká tlupa,

umění málo chápe

jen lůza tupá.

 

Otevřenost

Média zatajují,

svobodě navzdory,

čím se financují

tibetské prapory.

 

Zásada

Jednoho ohromí

pravidlo zlaté,

že je soukromí

novinářům svaté!