STANISLAV ZEMAN

Třígrošová opera …

milovaný básníku

kdeže loňské sněhy jsou

na cestičce k Havlovu

 

Kráčet po ní …

i Meckie Messer má svou hrdost

 

Básník Bertolt Brecht zemřel 14. srpna před 60 lety